užitečné informacekontakt
Hlavní strana > Otázky a odpovědi - obsah > Úvod

Otázky a odpovědi: Úvod

„Zkušení“ píši o rizicích spojených s praktikováním sadomasochistického sexu. Popisují, jak má být člověk“rozumný“, aby v určitých věcech „nezačal moc lítat“. Ve skutečnosti některé jevy související s praktikováním sadomasochistického sexu se dotýkají samotné biologické podstaty chování člověka a je velmi obtížné některá rizika dopředu rozeznat. Některým rizikům se téměř vyhnout nelze, pokud je jedinec sexuálně nevybitý, nezkušený, zamilovaný nebo traumatizovaný z minula. Nebezpečí nepozná nebo mu biologické zákony přirozeného chování člověka nedovolí včas se nebezpečí vyhnout. Není to tak jednoduché, jako vzít si prezervativ. Když už k určité situaci došlo, je třeba hledat řešení. V následujícím materiálu jsou uvedena základní fakta, popsány některé jevy související s praktikováním sadomasochistického sexu, submitivitou a dominancí, jejich možný dopad na jedince a možné vysvětlení principu jevů.

K celkovému náhledu na situaci je třeba seznámit se s problematikou sexuálních menšin (homosexuálů). Dále je třeba být seznámen s problematikou domácího násilí a šikany (například prostřednictvím webových stránek o této problematice), a zaměřit se zejména na včasné rozpoznání psychického týrání. Poté lze s vyšší pravděpodobností rozpoznat prvky signalizující posun k násilí ve vztahu jedinců praktikujících původně souhlasné sexuálního chování. Vzhledem k tomu, že část jedinců se pohybuje v diskusních fórech na internetu, je dobré být seznámen s problematikou bezpečného užívání internetu a s riziky internetové komunikace.

Co se týče sadomasochismu, je třeba si uvědomit především dvě věci. Zaprvé, existuje pravděpodobně více typů chování, shrnovaných pod pojem sadomasochistický sex. Zadruhé, některé sexuální praktiky ovlivňují vzájemné hierarchické postavení jedinců (prohlubují hierarchický rozdíl) a to může mít celou řadu negativních následků (rychlejší vznik pevné vazby mezi partnery až závislost, stres z velkého hierarchického rozdílu, omezená komunikace při velkém hierarchickém rozdílu.) Z obecných charakteristik chování je třeba si uvědomit si obecné zákonitosti chování spojené s nadřízeným a podřízeným postavením (např. podřízenou osobu lze snadněji přimět k „dobrovolnému“ chování).

Pozor: v následujícím materiálu nejsou popisovány sexuální praktiky. Pro doplnění znalostí na této rovině je třeba seznámit se zásadami bezpečného sexu (stránky organizací proti AIDS) a údaji vztahujícími se ke konkrétním praktikám (weby organizací sadomasochisticky zaměřených jedinců). Pozor, údaje o sexuálních praktikách je třeba ověřovat a srovnávat údaje získané z více zdrojů. Některé osoby mohou poskytovat zavádějící nebo nepravdivé údaje. Neváhejte se obrátit s dotazem na lékaře. Raději se zeptat dříve, než vznikne následně zdravotní problém. V případě zranění či přetrvávajících pocitů bolesti vyhledejte lékaře co nejdříve a věcně mu sdělte, jak ke zranění došlo. Velmi pravděpodobně se již s tímto typem zranění setkal. V některých případech i u svých kolegů nebo na vlastní kůži, neboť sexuální preference pro sadomasochistický sex se nevyhýbá ani této skupině obyvatel. Při neetickém přístupu lékaře či jiného specialisty vyhledejte pomoc u některého z jeho kolegů.

Tento materiál v žádném případě nemůže nahrazovat pomoc odborníka, lékaře, psychologa, psychiatra či sexuologa. Při problémech prosím vyhledejte pomoc odborníka. Některé popisované jevy nebyly dosud ověřeny v odborných studiích nebo jejich ověřování probíhá.


V Praze dne 6.10. 2008 Mgr. Eva Jozífková, Ph.D.

užitečné informacekontakt© 2003 - 2017 En.k