užitečné informacekontakt
Hlavní strana > Otázky a odpovědi - obsah > Sadomasochistický sex může ovlivňovat hierarchické postavení osob ve vztahu i v životě

Otázky a odpovědi: Sadomasochistický sex může ovlivňovat hierarchické postavení osob ve vztahu i v životě

Při sadomasochistickém sexu může být zdůrazňováním dominance a submitivity ovlivněno chování a cítění osob. Vliv hierarchického postavení na chování člověka je silný biologický mechanismus, pravděpodobně starší než lidstvo samo, který se vyskytuje u sociálně žijících savců. Souvisí s hladinami určitých hormonů. Zřejmě proto může prožitek určitého hierarchického postavení přetrvat po skončení sexuální interakce. Různé osoby mohou být na tento jev různě citlivé.

Zdůrazňování dominance (nadvlády) a submitivity (podřízenosti) při sexu a některé sadomasochistické sexuální praktiky (svázání, výcvik, výslechy, výprask atd.) zvyšují hierarchický rozdíl mezi účastníky sexuální interakce. Tento hierarchický rozdíl se vyrovnává během fáze aftercare, neboli péče, mazlení, povídání si po sexuální interakci. Tento hierarchický rozdíl může však přetrvat i po sexuální interakci. Tím dochází k prohlubování hierarchického rozdílu mezi partnery, který přináší stres a znemožňuje komunikaci. Následkem je zničení vztahu nebo přechod od partnerského vztahu k týrání. Některé osoby jsou náchylnější k tomu, aby u nich zvýšení nebo snížení hierarchického postavení přetrvalo i po sexuální interakci. Tento jev se v rámci sexuálních aktivit může zdát žádoucí. Nicméně, je velmi důležité, aby hierarchický rozdíl mezi partnery nepřekračoval určitou míru, v opačném případě je narušena komunikace, sadomasochistický sex se stává týráním a vztah osob přechází do domácího násilí, viz.kapitola Chování osob na základě dominance a submisivity.

Pozor! Nadřízenost nad někým nebo podřízenost někomu v rámci „scénky“ nebo sadomasochistické interakce může ovlivnit chování jedince k sexuálnímu partnerovi i k okolí. Takto mohou být ovlivněni i jedinci, kteří se účastní „scénky“ kvůli „oblíbeným“ sexuálním praktikám a neprožívají jako vzrušující pocit podřízenosti a nadřízení se. Osobu může určitá situace ovlivnit, přestože je to jen „hra“. Vnímání nadřízenosti a podřízenosti je instinktivní. Organismus na základě informací z prostředí vyvozuje určité závěry, a jedinec podvědomě upravuje své chování podle těchto informací. Této změny chování si často nebývá vědom.

užitečné informacekontakt© 2003 - 2017 En.k