užitečné informacekontakt
Hlavní strana > Otázky a odpovědi - obsah > Sadomasochistický sex v polarizovaných dominantně-submisivních vztazích (24/7)

Otázky a odpovědi: Sadomasochistický sex v polarizovaných dominantně-submisivních vztazích (24/7)

Obecně lze říct, že čím vyšší hierarchický rozdíl mezi dvěma jedinci existuje

  • tím méně je „dobrovolnosti“ v chování podřízené osoby (neboli - tím více je chování podřízené osoby ovlivňováno názory, projevy a přístupy nadřízené osoby a tím více nutnosti vyhovět na úkor svých pocitů může pociťovat podřízená osoba.)
  • tím vyšší vazba podřízené osoby na osobu nadřízenou (a často pravděpodobně i obráceně)

Toto platí v případě, kdy osoby žijí v bezprostřední vzájemné blízkosti (nebo spolu velmi blízce komunikují například prostřednictvím internetu). Dalo by se říci, že toto platí pro osoby, které spolu „vytvořily smečku“ (vztah k takové osobě je silnější než například vztah k původní rodině nebo kamarádům). Pravděpodobně se jedná o biologický mechanismus starý nebo starší než lidstvo samo. Tento mechanismus mohl souviset například s tím, že přežití bylo možné jen ve skupinách a proto podřízení jedinci nemohli od skupin odejít.

V podstatě při velkém hierarchickém rozdílu už se o dobrovolnost nejedná. Rovněž je pozměněna komunikace (je nefunkční právě ve velmi důležitých oblastech). Tím pádem se nejedná o souhlasný sadomasochistický sex. Řešením je narovnat hierarchický rozdíl mezi partnery po sadomasochistickém sexu ve fázi aftercare, vyhnout se problematickým příkazům a praktikám (manipulace; příkazy vědomé nebo nevědomé příkazy typu nemysli, nepociťuj, buď takový, jakého tě chci mít; musíš udělat to a to, abys byl přijatelný a ignorace a další formy psychického násilí) a nezesilovat polarizaci vztahu při vztazích typu24/7 (pozor na riziko rozevírajících se nůžek). Problematické v tomto směru jsou sexuální interakce po internetu, kdy není zřejmé, zda došlo k vyrovnání hieratického rozdílu či nikoliv.

užitečné informacekontakt© 2003 - 2017 En.k